Wnętrze lampy i ludki

Wnętrze drewnianej lampy. Drewniana rakieta i ludki.
Eksploracja.