Ceramika ślimacza

Wszystko wolno
www.slimaczyzm.org
ceramikę wykonała Julia Lu