Detale z placów zabaw

Różne drewniane elementy i fragmenty