Low-poly

Rzeźby drewniane low-poly.
Frezowane z drewna na podstawie autorskich modeli low-poly.