...

dziwne ludki

zombie_7

Zombie ludki

Poklatkowy film animowany, animowane drewniane zabawki. Zombiaki wstaja z grobu wezwane przez nekromantę i wyruszają w podróż. lalki i animacja Barnaba Wójtowicz-Szczotka muzyka: Marek Skrobiś Zombie ludki from Fraktale on Vimeo.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.