...

ludzie

artystyczny_balagan_4

Artystyczny bałagan pochwała lenistwa.

Podobno porządek w domu jest oznaką zmarnowanego życia.Chyba że ktoś bardzo lubi sprzątać, to wtedy uprawia swoje hobby.Mówią też, że rzeczy pozostawione same sobie najlepiej się porządkują. Jako projektant przestrzeni dla dzieci wiem, że nie jest możliwe stworzenie uporządkowanego miejsca na długo.Każde miejsce po zabawie wygląda jak pobojowisko, jeśli jest inaczej, to znaczy, że coś …

Artystyczny bałagan pochwała lenistwa. Read More »

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.