...

plac zabaw

drzewo_emocji_sensoryczny_plac_zabaw_10

Pokaż jak się czujesz – drzewo emocji na sensoryczny plac zabaw.

Określanie swoich emocji bywa bardzo trudne i ciężko jest je przekazać słowami. Bardzo pomocne w tym przypadku mogą okazać się emotikony. Zaprojektowałem dla dzieci i dorosłych zabawkę, która może im ułatwić porozumiewanie się. Jest to konstrukcja drewniana z konarami, na których wiszą drewniane spłaszczone walce topolowe z namalowanymi emotikonami. Po obu stronach umieściłem różne emocje

Pokaż jak się czujesz – drzewo emocji na sensoryczny plac zabaw. Read More »

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.