...

ptaki

indyk_michal_na_inspekcji_5

Michał Indyk robi inpsekcję

Michał indyk odwiedził nas z kolegą i zrobił inspekcje okolicy. Wyszedł na duży pień i obejrzał okolice a później pochodził kretami ścieżkami w ogródka. Bardzo był zdziwiony widokiem drewnianego konia ale podjadł ziarna i się uspokoił. Michał wrócił już w swoje rodzinne strony i opowiedział o swoich przygodach znajomym.

Michał Indyk robi inpsekcję Read More »

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.