...

warsztaty

nadruki_krakow_acid_4

Nadruki na koszulkach z szablonu

Wzór stworzony wspólnymi siłami i wycięty w kliszy rentgenowskiej.Na zdjęciach twórcy tego szablonu i gotowy efekt. Wzór regionalny krakowski jest obwarzanek, maczeta i kwas na języku. Jeśli chcesz, możesz z nami porobić takie szablony.Mamy miejsce materiały i odpowiednie farby do nadruku na koszulce. Warsztaty z robienia szablonów na kliszy

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.