...

zabawka

drewniane_rzezby_na_plac_zabaw_8

Drewniane rzeźby na plac zabaw

Struktury są zrobione z dużych korzeni topolowych. Pomalowane naturalnymi barwnikami. Rzeźby znajdują się w ośrodku edukacyjnym Geosfera Jaworzno. Zabawki zawierają instrumenty muzyczne, dzwoneczki rury do dmuchania bębenki tarki i kije deszczowe. Na zdjęciach Anastasiia Rotar Struktury zaprojektował Barnaba. Pomagał też Jacek Szczotka Mareczek i Julia Lu.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.