...

maj 2017

wyjatkowe_spa_w_stolarni_10

Spa w stolarni

Oferujemy bardzo ekskluzywne zabiegi spa w stolarni przygotowujemy szalone programy indywidualne. Po kontakcie z nami i pracownia na pewno poczujesz się lepiej.Efekt długofalowy!!! Oferujemy siłownie (kopanie w ogródku,koszenie trawy kosą,przesypywanie piasku łopata , kopanie gliny i budowanie domu) Piling w postaci kąpieli w trocinach połączony za aromatoterapia żywiczną (bakteriobójczo i odświeżająco na górne drogi oddechowe. […]

Spa w stolarni Read More »

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.