...

Drewniane ławeczki

Robimy ławeczki ogrodowe, superwygodne bujane zadaszone dla relaksu i odpoczynku.
Warto stworzyć w ogrodzie lub na placu zabaw spokojniejsze miejsce, gdzie można odpocząć.
Najlepiej jak będzie osłonięte przed wiatrem i słońcem otulone kwiatami i zapachami.
Robimy też dzikie ławki bez oparć idealne do harców i szaleństw do ćwiczeń i odpoczynku.
Jeśli chcesz takie ławeczki napisz do nas lub zamów w naszym sklepie.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.