...

Drewniany domek przy drzewie.

Drewniany piętrowy domek z zamykanymi oknami. Lina do bujania i siatka do wspinania. Domek jest zrobiony z ryflowanych desek tarasowych.
Malowane naturalnymi farbami zmieszanymi z glinkowymi pigmentami.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.