...

Gaston

Filozof lubiący drewno.
Przyjaźnimy się od liceum, dużo razem drewna przerobiliśmy
Cięcie, rżnięcie, struganie szlifowanie i malowanie.
Świetnie liczy i ogarnia różne sprawy.
Jak nikt inny potrafi coś zepsuć 😀 ma do tego prawdziwy talent.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.