...

Marek

Marek maro marian niemiecka precyzja i rabczański temperament.
Świetny stolarz artysta robi piękne mebelki instrumenty i dzieła sztuki.
Razem robimy zdjęcia, kręcimy filmy i robimy animacje.
Mareczek podkłada pod nie też swoją muzykę.
Prywatnie mój kuzyn.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.