...

Narodziny smoczusi

Tak się rodzą smoki w mojej pracowni. Porody są ciężkie, konieczne było użycie piły.
Mała jest zdrowa i sporo waży.
Była blada i niewyraźna, ale po kilku dniach nabrała kolorków.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.