...

Portrety z abstrakcyjnych obrazów

Uczenie sieci neuronowych to dla mnie krok milowy w mojej zabawie z AI. Szkolenie tego typu programów wymaga większej wiedzy i lepszych komputerów, męczyłem się z tym ponad miesiąc.
Generowanie obrazów z pomocą AI jest na początku rozwoju i programy do uczenia sieci są bardzo toporne.
Portrety to moja pasja więc na początek nauczyłem program generowania abstrakcyjnych portretów, wykorzystując moje własne obrazy malowane rozcieńczonymi odczynnikami fotograficznymi. Zobaczcie efekty:

Cały proces polega na szkoleniu sieci neuronowej, która uczy się na podstawie dostarczonych obrazów. Po nauczeniu program potrafi sam generować nowe portrety, które mają podobieństwa do oryginalnych, ale jednocześnie są unikalne.

Zabawa z AI jest jak, synteza myśli człowieka, z ogromną mocą obliczeniową komputera – razem tworzymy coś wyjątkowego! Mam nadzieję, że moje doświadczenia z AI zainspirują was także, by spróbować tworzyć oryginalne dzieła sztuki z pomocą tej wspaniałej technologii.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.