...

Mroczne zdrewniałe twarze

Żeby nie było zbyt słodko i miło robię też takie rzeczy.
Poszukiwania w mroku pozwalają mi zachować równowagę. 
Robienie zabawek potrafi zryć psychikę, przydaje się jakaś odskocznia.
Spojrzenie z innej strony nakierowuje mnie na inne pomysły.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.