...

Roboty szklarniowe

Zbliża się wiosna, podobno już do nas przyleciały bociany.
A ja, zamiast siać i sadzić w szklarni siedzę w ciepełku i wymyślam roboty, które to zrobią za mnie.
Mógłby być drewniany i powolny obrastać powoli mchem i wtapiać się w przyrodę.
Wyszły mi jakieś zdziczałe i średnio dbające o rośliny.

Scroll to Top
Galeria Fraktale
%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.