...

Malowane

Malowane i chlapane

rysunki_na_scianie_w_pracowni_4

Oswajanie i oznaczanie terenu przez ludzi.

Ludzie jak inne zwierzęta oznaczają teren swoimi rzeczami i znakami. Oswajają tak przestrzeń i staje im się bliższa. W ten sposób przejmują nad nią kontrolę. W takiej przestrzeni czuja się dużej lepiej i o takie miejsce też bardziej dbają, gdyż uważają je za swoje. Główne sposoby oznaczania terenu: -rysowanie (np. graffiti) i pisanie (tagowanie), podpisywanie …

Oswajanie i oznaczanie terenu przez ludzi. Read More »

Scroll to Top
Galeria Fraktale
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.